You are here: Home > Muzyka > Muzyka może uleczyć

Muzyka może uleczyć

Muzyka jest pokarmem duszy. Takie powiedzenie, znane od lat, można czasem usłyszeć, zwłaszcza od ludzi, którzy coś do czynienia z muzyką mają. Od kompozytorów, muzyków, nauczycieli gry na przeróżnych instrumentach, melomanów. Oni obcując z muzyką na co dzień, doświadczają jej dobrodziejstw dla duszy, ale czasami i nie tylko. Bo muzyka oddziałuje również na stan zdrowia fizycznego. Muzykoterapia prowadzona jest bezpośrednio i pośrednio. Może być terapią zasadniczą, a może być uzupełnieniem terapii podstawowej. Dzięki muzyce stosowanej w leczeniu rozluźniają się mięśnie, umysł jest skoncentrowany na czymś zupełnie innym niż choroba i dzięki temu stan zdrowia często ulega poprawie zupełnie bez wiedzy pacjenta. Muzyka w tego rodzaju zajęciach jest obecna w bardzo różnoraki sposób. Może być elementem dodatkowym do stosowanej innej terapii, a może być stosowana w sposób, podczas którego pacjenci bardzo bezpośrednio muszą z muzyką obcować. Odbywa się to tak, że nie tylko słuchają oni wybranych przez terapeutę utworów, ale sami bezpośrednio muszą się zaangażować w tworzenie. Śpiewają, grają na przeróżnych instrumentach, tańczą, czasami nawet komponują. Efekty tego rodzaju zająć bywają czasami zaskakujące. Muzyka rozwija wyobraźnię i pamięć. Każdy doświadczył przynajmniej raz w życiu jej dobrodziejstw, kiedy mając zły nastrój włączył sobie ulubiony utwór, czasami potańczył. Podczas takiej osobistej „terapii” czuje się, jak zdenerwowanie czy smutek odchodzą, a na ich miejsce pojawia się rozluźnienie, często radość i nadzieja w przypadku kłopotów. Dlatego warto słuchać muzyki zawsze.