You are here: Home > Muzyka > Zawsze żywa muzyka Fryderyka Chopina

Zawsze żywa muzyka Fryderyka Chopina

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski to jeden z najważniejszych na całym świecie konkursów pianistycznych. Muzyka Chopina od dziesiątków lat przyciąga wciąż nowych wyznawców, pomimo, że nie jest łatwa do zagrania, a może bardziej do zinterpretowania. Historia Konkursu zaczyna się jeszcze przed II wojną światową. Jego pomysłodawcą był polski kompozytor, wybitny pianista i pedagog Jerzy Żurawlew. W pierwszym konkursie wzięło udział zaledwie 26 pianistów. Z każdym następnym było ich coraz więcej. Rekordowym okazał się Konkurs, który odbył się w 2005 roku, ponieważ do udziału w nim zgłosiło się 350 młodych pianistów. W efekcie, po wstępnych przesłuchaniach do samego konkursu stanęło 257 osób. Zgodnie z początkowymi założeniami Międzynarodowy Konkurs Chopinowski odbywa się co 5 lat. Zaledwie dwa razy w jego historii zdarzyło się, że niemożliwe było zorganizowanie go w terminie. Tak stało się w 1942 roku – konkurs, który miał się odbyć w tym roku, roku wojny, udało się zorganizować dopiero w roku 1949. Podobnie było z kolejnym V Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, który zamiast w 1954 r. odbył się w roku 1955. Miało to związek z przedłużającą się odbudową Filharmonii Narodowej w Warszawie, która miała gościć uczestników Konkursu. Do Konkursu Chopinowskiego stają młodzi pianiści ze wszystkich zakątków świata. Co ciekawe muzykę Fryderyka Chopina szczególnie upodobali sobie mieszkańcy Dalekiego Wschodu – Japonii i Chin. Wielu z nich zajmowało dotychczas czołowe miejsca w rywalizacji o główną nagrodę. Polacy w całej historii Konkursu czterokrotnie zajmowali pierwsze miejsce i każdy z nich zrobił później światową karierę.