You are here: Home > Poznaj sztukę > Praca w teatrze niejedno ma imię

Praca w teatrze niejedno ma imię

Na myśl o pracy w teatrze w głowach wielu ludzi maluje się wizja zawody aktora. Nie sposób zaprzeczyć, ze to właśnie aktorzy są najbardziej widoczną częścią kadry. Tymczasem teatr to przeważnie wielka instytucja, którzy zatrudnia pracowników na bardzo różnych pracownikach. Oczywiście szczególnie istotną częścią załogi teatru są twórcy przedstawień. Wśród nich na czele reżyserzy, aktorzy, scenarzyści. Ale to nie tylko oni pracują przy przedstawieniu. Każda, zwłaszcza nowa produkcja, bardzo angażuje garderobiane, rekwizytorów, wizażystów. Ważną częścią zespoły są suflerzy, a także scenografowie, przede którymi staje wiele trudnych zadań. Nad wyglądem sceny pracują również specjaliści od oświetlenia. Przy dużych produkcjach czuwa nad nimi nawet reżyser światła. Ich praca polega nie tylko na ustaleniu, jak mają być oświetlone poszczególne sceny. Osoby te, podobnie jak dźwiękowcy, muszą być na stanowisku pracy przez cały czas trwania przedstawienia. Oczywiście to już od nowoczesności sprzętu zależy, jak wiele osób musi być zaangażowane, a ile da się zrobić z pomocą zdalnego sterowania urządzeniami. Oprócz wyżej wymienionych ludzi w teatrze pracują też osoby, których praca nie jest bezpośrednio związana ze sceną. Należy do nich dział marketingu i reklamy, a także kadry, księgowość i oczywiście dyrekcja.