You are here: Home > teatr > Mocne teatry dolnośląskie

Mocne teatry dolnośląskie

Teatry są miejscami, które są powiązane z bardzo konkretnymi miejscami. W związku z tym, że w ogromnej większości przypadków są to instytucje, które są dotowane przez lokalne władze i do swego sprawnego działania potrzebują sporego i kosztownego w utrzymaniu budynku, są one rozlokowane niemal wyłącznie tylko w dużych miastach. Te największe często mają po kilka teatrów. Te trochę mniejsze ośrodki przeważnie jeden. Z tego powodu, jak też i dlatego, że teatr w stolicy, czy innym dużym mieście liczącym co najmniej kilkaset tysięcy mieszkańców ma większą siłę przyciągania znanych artystów, to właśnie najczęściej te teatry są uznawane za najlepsze w kraju. Ale trzeba też od razu dodać, że jak w każdej niemal dziedzinie, istnieją tu też odchylenia od normy. W województwie dolnośląskim istnieje wyjątkowo liczna i mocna obsada teatralna. W skali całego kraju liczącym się teatrem jest nie tylko Teatr Narodowy, czy Teatr Współczesny z Wrocławia. Uznanie ludzi z branży wzbudzają też teatry z mniejszych miejscowości takich jak Wałbrzych, czy Legnica. Dzięki intensywnej pracy tamtejszych dyrektorów i ich zespołów, powstają tam spektakle, na które przyjeżdżają widzowie, często z bardzo odległych miast. A ubiegłoroczny sezon przyniósł kila ciekawych przetasowań, w wyniku których najwięcej powodów do dumy mają teatry dolnośląskie, bo w rankingu dziesięciu najlepszych teatrów, były teatry z Wrocławia, Legnicy i Wałbrzycha właśnie.