You are here: Home > teatr > Sztuka nie dla każdego

Sztuka nie dla każdego

Ludzkość, od kiedy tylko rozwinęła się na tyle, że mogła sobie pozwolić na zainteresowanie się nie tylko zdobywaniem pożywienia i martwieniem się o to, co będzie do jedzenia dnia następnego, zaczęła rozwijać zainteresowania tym, co nie przynosi bezpośrednich korzyści, ale daje ludziom satysfakcję i przyjemność z tworzenia. Pojawiła się wtedy sztuka, która przez tysiąclecia zmieniała się i ewoluowała ogromnie. Bo nie da się w żaden sposób porównać pierwszych prac naszych praprzodków, wyrytych prymitywnie na ścianie jaskiń, do obecnych dzieł sztuki. Obecna sztuka jest zresztą pojęciem bardzo obszernym, bo obejmuje bardzo szeroki zakres tematów. Teatr, kino, malarstwo, rzeźbiarstwo – to wszystko jest sztuką. Ale mimo tych ogromnych różnic i przepaści czasowej, jakie dzieli początki sztuki i jej obecny stan, to można znaleźć rzeczy, które są wspólne dla wszystkich artystów, niezależnie od tego, kiedy tworzyli. Tym wspólnym mianownikiem jest to, że artystą nie może zostać każdy. Aby to robić, tak naprawdę od serca, trzeba mieć ogromną dozę wrażliwości, umiejętność innego patrzenia na otaczający nas świat i móc potrafić to przedstawić w swój własny sposób. To cecha, która nie jest dana każdemu. Także z drugiej strony, odbiorcy, jest tak, że nie każdy jest w stanie docenić starania twórców, bo też jest wymagana odpowiednia do tego wrażliwość. Dlatego sztuka jest dziedziną zarezerwowaną nie dla każdego, choć i tu są dziedziny mniej i bardziej elitarne.